top of page

Kalite Politikası

MARİN İSTANBUL; Müşterileri talepleri ve yürürlükteki mevzuat şartları doğrultusunda HER TÜRLÜ KARA VE DENİZ MAKİNESİ VE YAN EKİPMANIN, BAKIMI VE ONARIM HİZMETLERİNİN SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ’ni organize eden kalite yönetim sistemini bünyesinde oluşturmuştur. Bu anlamda firma bünyesindeki kalite yönetim sistemi; sunulan hizmetlerin müşteri taleplerini ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılaması, müşteri istekleri doğrultusundaki ürün kalitesinin standardize edilebilmesi amacıyla ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda uygulanan tüm faaliyetleri kapsar.

     Bu doğrultuda:

  • İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,

  • Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,

  • Müşterilerimizin, bizi diğerlerine de tavsiye edebileceği müşteri odaklı yaklaşıma sahip olmak,

  • Tüm müşterilerimizin saygısını, güvenini ve katkılarını kazanmak ve hizmet kalitemizi arttırmak adına; müşterilerimize bir şirket ve çözüm ortağı gözüyle bakmak.

  • Optimum kalite, güvenilirlik, hizmet ve verimlilik seviyesine ulaşmak için gerekli tüm çabayı göstermek,

  • Kalite Sistemleri çerçevesinde bünyesinde düzenlenen meslek içi eğitimler ile çalışanlarının sürekli olarak bilgi, deneyim ve hizmet kalitesini arttırmak, sürekli gelişim ve toplam kalite yönetimi bilincini her aşamadaki çalışan ile birlikte kullanmak,

  • Çalışanlarımız için katılımcı bir atmosfer ortamı sağlamak ve bu katılımlardan iyileştirmeler alanında faydalanmak; aynı zamanda bu yol ile ortaya çıkan her üründe, hangi bölüm ve görevle çalışıyor olurlarsa olsunlar, çalışanlarımızın katkıları olduğunu hissettirmek.

  • Çalışanlarımızın verimliğini arttırmak için düzenli, temiz ve güvenli çalışma ortamını sağlamak.

  • Toplum yararını gözeten felsefesi doğrultusunda çevreye duyarlı iş modelini benimsemek

  • Faaliyetlerimizin sadece firmamız için değil, ülke ekonomisi ve kalkınması içinde öneminin bilincinde ve farkında olarak da çalışmak ve ekibimize bu bilinci ve farklılığı aşılamak, KALİTE POLİTİKAMIZDIR.

bottom of page